Arcade Cabinet

///Arcade Cabinet

Arcade Cabinet

Μακέτα για Arcade Cabinet

Μακέτα για επένδυση Arcade Cabinet το οποίο κατασκευάστηκε απο το "μηδέν"

  • Σχεδίαση και κοπή του σκελετού σε CNC Router
  • Σύνδεση και προγραμματισμός των ηλεκτρονικών συστημάτων και των χειριστηρίων
  • Σχεδίαση του εικαστικού και επένδυση της κατασκευής
2018-06-30T21:39:40+03:00